Důvěra je dobrá, kontrola lepší?

Naším cílem je dále zvýšit akceptaci dřeva jako suroviny prostřednictvím vynikajících vlastností. Podpora udržitelného hospodaření v lesích je pro nás obzvláště důležitá. Z tohoto důvodu klademe vysoké nároky na naše tuzemské i zahraniční dodavatele dřeva.

Abychom dodrželi naši hlavní zásadu ekologicky kompatibilního použití dřeva ověřitelným a transparentním způsobem, dodržujeme všechna ustanovení nařízení EU o dřevě (EUTR) a používáme uznávané certifikační systémy, jako jsou PEFC™ a FSC®.

PEFC™ (Program pro uznávání lesních certifikačních systémů) a FSC® (Forest Stewardship Council) jsou mezinárodní certifikace dodavatelských řetězců dřeva, podle kterých musí dřevo pocházet z odpovědného lesního hospodářství. Produkty jsou sledovatelné od jejich původu v lese až po výrobce konečného produktu.

V mezinárodním obchodu se dřevem tak mají být zohledněny ekonomické, ekologické a sociální aspekty. Normy FSC jsou ještě přísnější než normy certifikace PEFC. Prostřednictvím tohoto podrobného sledování obchodu přebírá Holz-Henkel odpovědnost za celý dodavatelský řetězec všech certifikovaných produktů.